Nasza oferta

Klient indywidualny

Ubezpieczenia na życie

Klient indywidualny
 • Compensa Prestiż Nova

  Compensa Prestiż Nova to indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym.

 • Flexi Plus

  Indywidualne ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym ze składką jednorazową. Możliwość swobodnego przenoszenia jednostek pomiędzy funduszami.

 • Fundusze Inwestycyjne

  W chwili obecnej jeden z najlepszych sposobów inwestowania swoich oszczędności. Współpraca tylko z liderami rynku pozwala nam efektywnie zarządzać aktywami.

 • Gwarancja Komfort

  Gwarancja Komfort to indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie. Jest ubezpieczeniem łączącym w sobie funkcję ochrony życia z funkcją oszczędnościową, w której zgromadzony kapitał może być wykorzystany jako element uzupełniający przyszłe świadczenia emerytalne.

 • Gwarancja Ochrona OPTIMA 

  Indywidualne Ubezpieczenie Terminowe na Życie. Program ubezpieczeniowy Gwarancja Ochrona Optima to najlepszy sposób na finansowe zabezpieczenie najbliższych w wypadkach nieprzewidzianych zdarzeń losowych. Ubezpieczenie podstawowe można rozszerzyć o kolejne elementy.

 • Prywatna emerytura

  Ubezpieczenie gwarantujące regularne wypłaty świadczeń do końca życia. Prywatna Emerytura to ubezpieczenie łączące w sobie cechy zabezpieczenia rentowego oraz ubezpieczenia na życie.

Ubezpieczenia majątkowe

 • Komunikacyjne

  Pełny przekrój oferowanych ubezpieczeń: Ubezpieczenie OC,
  Ubezpieczenie Autocasco,
  Ubezpiecznie NWW,
  Assistance,
  Zielona Karta,
  Ubezpieczenie OP.

 • Majątkowe

  Ubezpieczenie Rodzinne zapewniające wszechstronną ochronę rodziny i posiadanego majątku oraz
  Ubezpieczenie inwestycji budowlanych zapewniający swoim klientom pokrycie strat związanych z uszkodzeniem obiektu budowlanego na skutek zdarzeń losowych.

Klient biznesowy

Ubezpieczenie na Życie

Grupowe Pracownicze ubezpieczenie na Życie

Przedmiotem ubezpieczenia jest życie Osoby Ubezpieczonej w okresie ubezpieczenia. Do ubezpieczenia może wstąpić pracownik, jeżeli w dniu rozpoczęcia odpowiedzialności Towarzystwa ma nie mniej niż 16 lat i nie więcej niż 64 lata. Oraz za zgodą Towarzystwa zgłoszony przez ubezpieczonego pracownika jako małżonek.

Ubezpieczenia majątkowe

Klient biznesowy
 • Ubezpieczenie OC

  Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów w kraju.

 • Ubezpieczenie Autocasco

  Obejmuje ubezpieczenie pojazdu od uszkodzenia, zniszczenia lub utraty w możliwych dwóch wariantach: „Baza” dla samochodów osobowych oraz „Moc” dla pojazdów inne niż osobowe.

 • Ubezpiecznie NWW

  Ubezpieczenie przeznaczone jest dla kierowców ubezpieczonych w Compensie.
  Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu.

 • Assistance

  Proponujemy dwa rodzaje ubezpieczenia Assistance: „Assistance Baza” do polisy OC lub polisy AC i „Assistance Top”, które stanowi rozszerzenie zakresu Assistance Baza do polisy AC.

 • Zielona Karta

  Ubezpieczenie przeznaczone jest dla posiadaczy pojazdów mechanicznych zarejestrowanych w Polsce w przypadku poruszania się na terytorium innych krajów należących do systemu Zielonej Karty.

 • Ubezpieczenie OP

  Ubezpieczenie pokrywa koszty pomocy prawnej poniesione w celu ochrony interesów ubezpieczonego związanych z posiadaniem, użytkowaniem pojazdu lub jazdą w pojeździe w charakterze pasażera.